CE.ZA.AR 2006
v kategórii Bytové domy za projekt Bytový komplex Boria, Bratislava Ružinov
Cenu udelila: Slovenská komora architektov
Ateliér: cakov-makara
Spolupráca: Ing. arch. Marek Fillo

CE.ZA.AR 2006
v kategórii Rekonštrukcia a obnova Budov za projekt Hotel ASTON Bajkalská ulica Bratislava
Cenu udelila: Slovenská komora architektov
Ateliér: cakov-makara
Spolupráca: Ing. arch. Marek Fillo

CE.ZA.AR 2006
Nominácia
Ateliér: cakov-makara
Spolupráca: Ing. arch. Marek Fillo
Café & Bar Camouflage, Bratislava, Slovakia

Stavba roka 2017
STAROMESTSKÁ OFFICE
Autori: Bogle Architects
Projektanti dokumentácie pre územné rozhodnutie,  stavebné povolenie,  tendrovú dokumentáciu,  realizačný projekt: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Marek Fillo