autori: Cakov – Makara

spolupráca: Ing. arch. Marek Fillo

lokalita: Bratislava

realizácia: 2006

hotel Aston