autor: Ing. arch. Marek Fillo

realizácia: 2008

lokalita: Nová Lipnica

Rodinné domy Nová Lipnica