Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ: mfarch, s.r.o., Čečinová 2, Bratislava 821 05 , Slovenská republika, IČO: 43 952 003 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, Vložka číslo: 50229/B, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
– súbory cookies
– osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho „Kontaktného formulára“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené, t.j. údaje z „Kontaktného formulára“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami.

Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti a zabezpečujú riadne fungovanie stránok. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Aké sú vaše práva
Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

  • prístup k svojim osobným údajom
  • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ako si uplatniť vaše práva
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“.