autor: Ing. arch. Marek Fillo

realizácia: 2013

lokalita: Dunajská Lužná

Zdravotno-relaxačné centrum, Dunajská Lužná