autori: Cakov-Makara

spolupráca: Ing. arch. Marek Fillo

lokalita: Bratislava

realizácia: 2003

Administratívna budova na ul. Ivana Horvátha