autor: Ing. arch. Marek Fillo

realizácia: 2006

lokalita: Bratislava Dúbravka

Administratívno-skladový areál Hesia